Svetsning

Vill ni ha en snygg lödfog på en designmöbel eller en kraftig svets på ett balkstativ? Vi kan erbjuda båda alternativen.

Flertalet av de produkter som tillverkas hos Lago Industri är sammanfogade genom svetsning, antingen i vanligt stål eller rostfritt stål. Maskinparken är modern och svetskapaciteten god med åtta fullt utrustade bås för utförande av manuell MIG- och TIG-svetsning samt lödning. För större serier av MIG-svetsning används moderna svetsrobotar.

Snabb och effektiv robotsvetsning garanterar både hög och jämn kvalitet och det är faktorer som Lago Industri aldrig gör avkall på.