Kvalitet

Sedan 2008 har Lago Industri AB ett kvalitetsledningssystem, certifierat enligt ISO 9001. Se vårt certifikat »